Видове паспарту

Паспарту - това е декоративен картон за оформяне на картини. Това е полето между физическата рамка и изображението. Паспартуто създава връзка между изображението и рамката. Често се използва за създаване на контраст и подпомага възприемането на произведението.

ВИД А
Широчината на паспартуто от всичките страни на изображението е еднаква.
ВИД В
Отстоянието от рамката до изображението отгоре и отдолу е по-голямо отколкото отстоянието от двете страни на изображението.
ВИД С
Отстоянието от рамката до долната част на изображението е по-голямо спрямо другите страни.